درباره ما

سالها سابقه موفق و درخشان در طرح دعاوی موکلین در داخل و خارج از کشور (امریکای شمالی ، اروپا ، آسیا ) و دفاع در مقابل دعاوی داخلی و یا خارجی با همکاری وکلای با سابقه برای احقاق حقوق موکلین؛ تنظیم قراردادهای مختلف مشارکت و یا دیگر انواع فعالیتهای صنعتی، بازرگانی، تجاری برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی و یا خارجی؛ با بخش خصوصی یا دولتی و با نامی شناخته شده در داوری امور تجاری، بازرگانی و صنعتی فعال میباشد. وکالت نهادهای معتبر بین المللی در ایران مانند کمیسیون عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و... این بخشی از فعالیت این دفتر میباشد

  • img01
    .تمامی حقوق مادی، معنوی و حریم خصوصی موکل در این دفتر محفوظ میباشد
Top